11 ตำนานที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับอิสราเอล-ปาเลสไตน์

เมื่อคุณเห็นความจริงเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่แพร่หลายอยู่สองสามข้อ ความขัดแย้งก็เริ่มมีเหตุมีผลมากขึ้น ตำนาน #1: ความขัดแย้งซับซ้อนเกินไปที่จะเข้าใจ นี่คือในหลาย ๆ ด้าน...