เหตุใดทรัมป์จึงไม่ต้องโทษผู้อพยพที่ถูกทหารเกณฑ์

กองทัพสหรัฐฯ ไล่ผู้อพยพออกจากราชการ – แต่มีเหตุผลทางการบริหารที่ธรรมดาและน่าทึ่งมาก